Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

w Płocku - mieście na prawach powiatu

09 - 402 Płock, Plac Dąbrowskiego


 W dniu 12 listopada 2021 roku

biuro Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Płocku będzie zamknięte.Zarządzenie
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Płocku – mieście na prawach powiatu
nr 2/2020 z dnia 09.10.2020 r.

w sprawie

zasad obsługi interesantów w siedzibie organu

 

Na podstawie art. 25 ust. 10 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz.U. z 2020 r. poz. 265 ze zmianami) zarządzam, co następuje:

 

§1

 

            Mając na uwadze konieczność przeciwdziałania rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19 wprowadza się następujące zasady obsługi interesantów w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Płocku – mieście na prawach powiatu:

 

  I. Przesyłanie pism i innej korespondencji

 1. Rekomenduje się składanie wniosków i innych pism dot. prowadzonych postępowań administracyjnych za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej na platformie ePUAP (https://epuap.gov.pl) – adres        skrytki: /PINBPlockgrodzki/SkrytkaESP

 2. Korespondencja inna niż dotycząca postępowań administracyjnych może być również przesyłana pocztą elektroniczną na adres: pinb@plock.eu

 3. Składanie dokumentów możliwe jest również w siedzibie Inspektoratu:

 • bez kontaktu z pracownikami Inspektoratu: do specjalnej skrzynki podawczej umiejscowionej przed wejściem do siedziby Inspektoratu (za metalową kratą) – urna oznaczona napisem „SKRZYNKA PODAWCZA” codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:00.

II.    Kontakt z pracownikami prowadzącymi sprawy:

 1. Kontakt z pracownikami urzędu prowadzącymi poszczególne sprawy możliwy jest wyłącznie telefonicznie – pod numerami telefonów: 024 367 16 50, 024 367 16 73 oraz kancelaria: 024 367 16 51

III.   Udostępnianie do wglądu akt administracyjnych:

 1. Akta administracyjne udostępniane są stronom wyłącznie po wcześniejszym telefonicznym zapisie u Inspektora prowadzącego pod numerami telefonów:  024 367 16 50, 024 367 16 73

 2. Akta udostępniane są w siedzibie PINB w Płocku w dniach:

 • poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godzinach 8:30 – 14:30

 1. Po opuszczeniu pomieszczenia, w którym udostępniane są akta, pomieszczenie to jest wietrzone oraz dezynfekowane są powierzchnie dotykowe.

 2. Akta udostępniane są w danym momencie jednej osobie z uwagi na konieczność zachowania odpowiedniego dystansu. Wyjątek stanowią osoby z niepełnosprawnościami – w takim przypadku akta mogą przeglądać 2 osoby (osoba z niepełnosprawnością i jej opiekun).

 3. Osoby przeglądające akta zobowiązane są do zakrywania ust i nosa, przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Inspektorat nie zapewnia maseczek do zakrycia ust i nosa.

 4. Osoby przeglądające akta zobowiązane są do zdezynfekowania rąk przy użyciu płynu dezynfekcyjnego udostępnianego przez Inspektorat przed wejściem do pomieszczenia,
  w którym udostępniane są akta.

 5. Rekomenduje się używanie rękawiczek jednorazowych podczas przeglądania akt. 

 6. Akta nie będą udostępniane osobom nie stosującym zabezpieczeń, o których mowa w pkt. 5, 6 i 7 oraz osobom w widoczny sposób chorym (zakatarzonym, kaszlącym).

 7. Osoby zapoznające się z aktami mogą bez ograniczeń wykonywać zdjęcia ich zawartości, przy użyciu własnych urządzeń (aparat fotograficzny, smartfon, tablet itp.).

 8. Inspektorat w czasie czynności przeglądania akt przez stronę nie wykonuje kserokopii akt lub ich części.

 9. Zabrania się rozpinania akt bez zgody pracownika Inspektoratu oraz jakiejkolwiek innej ingerencji w ich formę i treść.

§2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 12.10.2020r.

 

 

 

Powiatowy Inspektor

Nadzoru Budowlanego

w Płocku – mieście na prawach powiatu

Zbigniew Gołębiewski

 


 

 

 

ZBIGNIEW GOŁĘBIEWSKI - Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Płocku - mieście na prawach powiatu,

pok. 19A, tel.: 0 24 367 16 52

 

KANCELARIA,

pok. 15, tel.: 0 24 367 16 51

fax: 0 24 367 16 51

 Kancelaria czynna codziennie od pn do pt. w godz. od 7.30 do 15.30

Przyjęcia interesantów przez Inspektorów odbywają się wyłącznie w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki.

Środa - dzień wewnętrzny w Inspektoracie.

 

Pracownicy PINB:

 

 • Małgorzata Skubik - Starszy Inspektor

  pok. 16, tel.: 0 24 367 16 50

 • Anna Sosnowska - Hejza - Starszy Inspektor

  pok. 19, tel.: 0 24 367 16 73

 • Paulina Ostrowicka - Referent

  pok. 15, tel.: 0 24 367 16 51

 

  Adres email: pinb@plock.eu

 

Metryka dokumentu
 • Data publikacji: 16 lat temu (środa, 01 grudnia 2021, godzina 23:18)
 • Osoba publikująca: Małgorzata Skubik
 • Nadzór nad treścią: Małgorzata Skubik
 • Ilość wyświetleń: 2 712 288
 • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji