Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

w Płocku - mieście na prawach powiatu

09 - 402 Płock, Plac Dąbrowskiego

Obszar działania - Tutejszy inspektorat obejmuje swoim działaniem teren miasta Płocka.Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Płocku - mieście na prawach powiatu,

ZBIGNIEW GOŁĘBIEWSKI 

KANCELARIA,

pok. 15, tel.: 0 24 367 16 51

fax: 0 24 367 16 51


 Godziny urzędowania

poniedziałek w godz. od 8.00 do 18.00

wtorek - piątek w godz. od 7.30 do 15.30


Środa - dzień wewnętrzny w Inspektoracie.

Przyjęcia Interesantów przez Inspektorów po telefonicznym uzgodnieniu terminu.Zgodnie z art. 63 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. 2023 r. poz. 775 z późniejszymi zmianami). podania (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia) podania wniesione w formie e-mail pozostawia się bez rozpoznania.


DRUKI

KONTAKT

KOMUNIKATY

OPŁATA SKARBOWA


Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 19 lat temu (czwartek, 10 marca 2005, godzina 11:34)
  • Osoba publikująca: Małgorzata Skubik
  • Nadzór nad treścią: Małgorzata Skubik
  • Ilość wyświetleń: 2 745 201
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji