Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

w Płocku - mieście na prawach powiatu

09 - 402 Płock, Plac Dąbrowskiego

 

Zarządzenie
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Płocku – mieście na prawach powiatu
nr 2/2020 z dnia 09.10.2020 r.

w sprawie

zasad obsługi interesantów w siedzibie organu

 

Na podstawie art. 25 ust. 10 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz.U. z 2020 r. poz. 265 ze zm.) zarządzam, co następuje:

 

§1

 

            Mając na uwadze konieczność przeciwdziałania rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19 wprowadza się następujące zasady obsługi interesantów w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Płocku – mieście na prawach powiatu:

 

  I. Przesyłanie pism i innej korespondencji

 1. Rekomenduje się składanie wniosków i innych pism dot. prowadzonych postępowań administracyjnych za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej na platformie ePUAP (https://epuap.gov.pl) – adres        skrytki: /PINBPlockgrodzki/SkrytkaESP

 2. Korespondencja inna niż dotycząca postępowań administracyjnych może być również przesyłana pocztą elektroniczną na adres: pinb@plock.eu

 3. Składanie dokumentów możliwe jest również w siedzibie Inspektoratu:

 • bez kontaktu z pracownikami Inspektoratu: do specjalnej skrzynki podawczej umiejscowionej przed wejściem do siedziby Inspektoratu (za metalową kratą) – urna oznaczona napisem „SKRZYNKA PODAWCZA” codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:00.

II.    Kontakt z pracownikami prowadzącymi sprawy:

 1. Kontakt z pracownikami urzędu prowadzącymi poszczególne sprawy możliwy jest wyłącznie telefonicznie – pod numerami telefonów: 024 367 16 50, 024 367 16 73 oraz kancelaria: 024 367 16 51

III.   Udostępnianie do wglądu akt administracyjnych:

 1. Akta administracyjne udostępniane są stronom wyłącznie po wcześniejszym telefonicznym zapisie u Inspektora prowadzącego pod numerami telefonów:  024 367 16 50, 024 367 16 73

 2. Akta udostępniane są w siedzibie PINB w Płocku w dniach:

 • poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godzinach 8:30 – 14:30

 1. Po opuszczeniu pomieszczenia, w którym udostępniane są akta, pomieszczenie to jest wietrzone oraz dezynfekowane są powierzchnie dotykowe.

 2. Akta udostępniane są w danym momencie jednej osobie z uwagi na konieczność zachowania odpowiedniego dystansu. Wyjątek stanowią osoby z niepełnosprawnościami – w takim przypadku akta mogą przeglądać 2 osoby (osoba z niepełnosprawnością i jej opiekun).

 3. Osoby przeglądające akta zobowiązane są do zakrywania ust i nosa, przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Inspektorat nie zapewnia maseczek do zakrycia ust i nosa.

 4. Osoby przeglądające akta zobowiązane są do zdezynfekowania rąk przy użyciu płynu dezynfekcyjnego udostępnianego przez Inspektorat przed wejściem do pomieszczenia,
  w którym udostępniane są akta.

 5. Rekomenduje się używanie rękawiczek jednorazowych podczas przeglądania akt. 

 6. Akta nie będą udostępniane osobom nie stosującym zabezpieczeń, o których mowa w pkt. 5, 6 i 7 oraz osobom w widoczny sposób chorym (zakatarzonym, kaszlącym).

 7. Osoby zapoznające się z aktami mogą bez ograniczeń wykonywać zdjęcia ich zawartości, przy użyciu własnych urządzeń (aparat fotograficzny, smartfon, tablet itp.).

 8. Inspektorat w czasie czynności przeglądania akt przez stronę nie wykonuje kserokopii akt lub ich części.

 9. Zabrania się rozpinania akt bez zgody pracownika Inspektoratu oraz jakiejkolwiek innej ingerencji w ich formę i treść.

§2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 12.10.2020r.

 

 

 

Powiatowy Inspektor

Nadzoru Budowlanego

w Płocku – mieście na prawach powiatu

Zbigniew Gołębiewski

 


 

 

 

ZBIGNIEW GOŁĘBIEWSKI - Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Płocku - mieście na prawach powiatu,

pok. 19A, tel.: 0 24 367 16 52

 

KANCELARIA,

pok. 15, tel.: 0 24 367 16 51

fax: 0 24 367 16 51

 Kancelaria czynna codziennie od pn do pt. w godz. od 7.30 do 15.30

Przyjęcia interesantów przez Inspektorów odbywają się wyłącznie w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki.

Środa - dzień wewnętrzny w Inspektoracie.

 

Pracownicy PINB:

 

 • Małgorzata Skubik - Starszy Inspektor

  pok. 16, tel.: 0 24 367 16 50

 • Anna Sosnowska - Hejza - Inspektor

  pok. 19, tel.: 0 24 367 16 73

 • Magdalena Rybak - Inspektor

  pok. 16, tel.: 0 24 367 16 50

 • Paulina Ostrowicka - Referent

  pok. 15, tel.: 0 24 367 16 51

 

  Adres email: pinb@plock.eu

 


Metryka dokumentu
 • Data publikacji: 16 lat temu (czwartek, 10 marca 2005, godzina 11:34)
 • Osoba publikująca: Małgorzata Skubik
 • Nadzór nad treścią: Małgorzata Skubik
 • Ilość wyświetleń: 2 711 268
 • Data ostatniej aktualizacji: środa, 10 lutego 2021, godzina 18:08
 • Historia aktualizacji

 • 10 lutego 2021, godzina 18:08 Aktualizacja dokumentu
  14 października 2020, godzina 11:24 Aktualizacja informacji związanych z obsługą interesantów - Zarządzenie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Płocku
  16 marca 2020, godzina 13:15 Aktualizacja danych
  16 marca 2020, godzina 13:14 Aktualizacja danych
  16 marca 2020, godzina 13:13 Aktualizacja danych
  16 marca 2020, godzina 13:12 Aktualizacja danych
  16 marca 2020, godzina 13:11 Aktualizacja danych
  16 marca 2020, godzina 13:09 Aktualizacja danych
  16 marca 2020, godzina 13:03 Aktualizacja danych
  12 marca 2020, godzina 08:50 Aktualizacja
  25 listopada 2019, godzina 08:59 Aktualizacja danych
  30 kwietnia 2019, godzina 09:29 Aktualizacja danych
  30 kwietnia 2019, godzina 09:27 Aktualizacja danych
  30 kwietnia 2019, godzina 09:27 Aktualizacja danych
  30 kwietnia 2019, godzina 09:25 Aktualizacja danych
  30 kwietnia 2019, godzina 09:25 Dzień wolny
  07 stycznia 2019, godzina 08:40 Aktualizacja danych
  12 grudnia 2018, godzina 10:13 Aktualizacja danych
  12 grudnia 2018, godzina 10:12 Aktualizacja danych
  12 grudnia 2018, godzina 10:11 Informacja dotycząca 15 grudnia 2018 roku
  26 października 2018, godzina 08:30 Aktualizacja danych
  01 sierpnia 2018, godzina 13:38 Aktualizacja danych
  20 kwietnia 2018, godzina 15:01 Aktualizacja danych
  18 kwietnia 2018, godzina 08:00 Aktualizacja danych
  18 kwietnia 2018, godzina 07:59 Aktualizacja danych
  18 kwietnia 2018, godzina 07:59 Komunikat - dzień wolny
  07 listopada 2017, godzina 09:04 Aktualizacja danych
  11 września 2017, godzina 09:55 Aktualizacja danych
  03 sierpnia 2017, godzina 15:21 Aktualizacja danych
  19 lipca 2017, godzina 15:10 Aktualizacja danych
  19 lipca 2017, godzina 15:08 Aktualizacja danych
  02 czerwca 2017, godzina 13:36 Aktualizacja danych
  02 czerwca 2017, godzina 13:30 Aktualizacja danych
  02 czerwca 2017, godzina 13:28 Aktualizacja danych
  02 czerwca 2017, godzina 13:27 Wynika naboru na stanowisko referenta
  19 kwietnia 2017, godzina 08:52 Aktualizacja danych
  19 kwietnia 2017, godzina 08:50 Ogłoszenie naborze do PINB
  19 kwietnia 2017, godzina 08:41 Aktualizacja danych
  06 kwietnia 2017, godzina 11:54 Aktualizacja danych
  06 kwietnia 2017, godzina 11:36 Dni wolne od pracy
  02 marca 2017, godzina 10:16 Aktualizacja danych
  21 lutego 2017, godzina 10:39 Aktualizacja danych
  21 lutego 2017, godzina 10:20 Informacja o wynikach rekrutacji
  15 lutego 2017, godzina 08:18 Aktualizacja danych
  10 stycznia 2017, godzina 11:14 Aktualizacja danych
  10 stycznia 2017, godzina 11:13 Aktualizacja oferty pracy
  28 grudnia 2016, godzina 07:58 Aktualizacja danych
  28 grudnia 2016, godzina 07:57 Aktualizacja danych
  28 grudnia 2016, godzina 07:55 Aktualizacja danych
  28 grudnia 2016, godzina 07:54 Aktualizacja danych
  28 grudnia 2016, godzina 07:53 Ogłoszenie o naborze do pracy
  12 września 2016, godzina 11:31 Aktualizacja danych
  14 czerwca 2016, godzina 08:04 Aktualizacja danych
  14 czerwca 2016, godzina 08:03 Aktualizacja danych
  14 czerwca 2016, godzina 08:02 Aktualizacja danych
  14 czerwca 2016, godzina 08:02 Aktualizacja danych
  14 czerwca 2016, godzina 07:58 Aktualizacja danych
  14 czerwca 2016, godzina 07:58 Zmiana adresu email
  07 stycznia 2016, godzina 09:47 Aktualizacja danych
  07 stycznia 2016, godzina 09:47 Aktualizacja danych
  07 stycznia 2016, godzina 09:45 Aktualizacja danych
  07 stycznia 2016, godzina 09:44 Aktualizacja danych
  07 stycznia 2016, godzina 09:41 Aktualizacja danych
  07 stycznia 2016, godzina 09:40 Aktualizacja danych
  09 września 2015, godzina 11:02 Aktualizacja danych
  09 września 2015, godzina 11:02 Aktualizacja danych
  09 września 2015, godzina 10:59 Aktualizacja danych
  09 września 2015, godzina 10:59 Aktualizacja danych
  06 maja 2015, godzina 09:44 Aktualizacja danych
  06 maja 2015, godzina 09:43 Aktualizacja danych
  06 maja 2015, godzina 09:41 Aktualizacja danych
  19 lutego 2014, godzina 07:56 Aktualizacja danych
  28 stycznia 2014, godzina 10:49 Aktualizacja danych
  28 stycznia 2014, godzina 10:40 Aktualizacja danych
  28 stycznia 2014, godzina 10:40 Aktualizacja danych
  28 stycznia 2014, godzina 10:35 Aktualizacja danych
  28 stycznia 2014, godzina 10:34 Aktualizacja danych
  28 stycznia 2014, godzina 10:33 Aktualizacja danych
  28 stycznia 2014, godzina 10:33 Aktualizacja danych
  28 stycznia 2014, godzina 10:32 Aktualizacja danych
  28 stycznia 2014, godzina 10:32 Aktualizacja danych
  28 stycznia 2014, godzina 10:28 Aktualizacja danych
  28 stycznia 2014, godzina 10:27 Aktualizacja danych
  28 stycznia 2014, godzina 10:27 Aktualizacja danych
  28 stycznia 2014, godzina 10:26 Aktualizacja danych
  28 stycznia 2014, godzina 10:24 Aktualizacja danych
  28 stycznia 2014, godzina 10:20 Aktualizacja danych
  22 stycznia 2014, godzina 15:20 Aktualizacja danych
  22 stycznia 2014, godzina 15:19 Aktualizacja danych
  22 stycznia 2014, godzina 15:18 Aktualizacja danych
  22 stycznia 2014, godzina 15:15 Aktualizacja danych
  22 stycznia 2014, godzina 15:14 Aktualizacja danych
  22 stycznia 2014, godzina 15:14 Aktualizacja danych
  22 stycznia 2014, godzina 15:12 Aktualizacja danych
  22 stycznia 2014, godzina 15:08 Aktualizacja danych
  22 stycznia 2014, godzina 15:06 Aktualizacja danych
  22 stycznia 2014, godzina 15:05 Aktualizacja danych
  22 stycznia 2014, godzina 15:05 Aktualizacja danych
  22 stycznia 2014, godzina 15:04 Aktualizacja danych
  22 stycznia 2014, godzina 15:02 Aktualizacja danych
  22 stycznia 2014, godzina 15:02 Aktualizacja danych
  22 stycznia 2014, godzina 15:01 Aktualizacja danych
  22 stycznia 2014, godzina 15:00 Aktualizacja danych
  22 stycznia 2014, godzina 14:59 Aktualizacja danych
  22 stycznia 2014, godzina 14:58 Aktualizacja danych
  22 stycznia 2014, godzina 14:56 Aktualizacja danych
  22 stycznia 2014, godzina 14:55 Aktualizacja danych
  22 stycznia 2014, godzina 14:54 Aktualizacja danych
  22 stycznia 2014, godzina 14:53 Aktualizacja danych
  22 stycznia 2014, godzina 14:52 Aktualizacja danych
  22 stycznia 2014, godzina 14:50 Aktualizacja danych
  22 stycznia 2014, godzina 14:43 Aktualizacja danych
  22 stycznia 2014, godzina 14:35 Aktualizacja danych
  22 stycznia 2014, godzina 14:35 Aktualizacja danych
  22 stycznia 2014, godzina 13:03 Aktualizacja danych
  22 stycznia 2014, godzina 13:02 Aktualizacja danych
  22 stycznia 2014, godzina 13:01 Aktualizacja danych
  22 stycznia 2014, godzina 13:01 Aktualizacja danych
  22 stycznia 2014, godzina 13:01 Aktualizacja danych
  22 stycznia 2014, godzina 13:01 Aktualizacja danych
  22 stycznia 2014, godzina 12:56 Aktualizacja danych
  22 stycznia 2014, godzina 12:55 Aktualizacja danych
  22 stycznia 2014, godzina 12:54 Aktualizacja danych
  22 stycznia 2014, godzina 12:53 Aktualizacja danych
  22 stycznia 2014, godzina 12:53 Aktualizacja danych
  22 stycznia 2014, godzina 12:52 Aktualizacja danych
  22 stycznia 2014, godzina 12:50 Aktualizacja danych
  22 stycznia 2014, godzina 12:46 Aktualizacja danych
  22 stycznia 2014, godzina 12:45 Aktualizacja danych
  22 stycznia 2014, godzina 12:44 Aktualizacja danych
  22 stycznia 2014, godzina 12:44 Aktualizacja danych
  22 stycznia 2014, godzina 12:43 Aktualizacja danych
  22 stycznia 2014, godzina 12:43 Aktualizacja danych
  22 stycznia 2014, godzina 12:42 Aktualizacja danych
  22 stycznia 2014, godzina 12:42 Aktualizacja danych
  22 stycznia 2014, godzina 12:41 Aktualizacja danych
  18 października 2013, godzina 10:33 Aktualizacja danych
  18 października 2013, godzina 10:32 Aktualizacja danych
  18 października 2013, godzina 10:28 Aktualizacja danych
  18 października 2013, godzina 10:27 Aktualizacja danych
  18 października 2013, godzina 10:26 Aktualizacja danych
  18 października 2013, godzina 10:24 Aktualizacja danych
  18 października 2013, godzina 10:24 Aktualizacja danych
  18 października 2013, godzina 10:22 Aktualizacja danych
  18 października 2013, godzina 10:21 Aktualizacja danych
  18 października 2013, godzina 10:20 Aktualizacja danych
  18 października 2013, godzina 10:20 Aktualizacja danych
  08 lipca 2013, godzina 09:04 Aktualizacja danych
  08 lipca 2013, godzina 09:01 Aktualizacja danych
  08 lipca 2013, godzina 09:01 Aktualizacja danych
  08 lipca 2013, godzina 09:00 Aktualizacja danych
  08 lipca 2013, godzina 09:00 Aktualizacja danych
  08 lipca 2013, godzina 09:00 Aktualizacja danych
  08 lipca 2013, godzina 08:59 Aktualizacja danych
  08 lipca 2013, godzina 08:58 Aktualizacja danych
  08 lipca 2013, godzina 08:57 Aktualizacja danych
  08 lipca 2013, godzina 08:57 Aktualizacja danych
  08 lipca 2013, godzina 08:56 Aktualizacja danych
  08 lipca 2013, godzina 08:55 Aktualizacja danych
  08 lipca 2013, godzina 08:54 Aktualizacja danych
  08 lipca 2013, godzina 08:54 Aktualizacja danych
  08 lipca 2013, godzina 08:49 Aktualizacja danych
  08 lipca 2013, godzina 08:45 Aktualizacja danych
  08 lipca 2013, godzina 08:44 Aktualizacja danych
  08 lipca 2013, godzina 08:43 Aktualizacja danych
  08 lipca 2013, godzina 08:42 Aktualizacja danych
  08 lipca 2013, godzina 08:41 Aktualizacja danych
  08 lipca 2013, godzina 08:40 Aktualizacja danych
  30 kwietnia 2013, godzina 09:13 Aktualizacja danych
  30 kwietnia 2013, godzina 08:29 Aktualizacja danych
  30 kwietnia 2013, godzina 08:29 Aktualizacja danych
  30 kwietnia 2013, godzina 08:28 Aktualizacja danych
  30 kwietnia 2013, godzina 08:27 Aktualizacja danych
  30 kwietnia 2013, godzina 08:26 Aktualizacja danych
  30 kwietnia 2013, godzina 08:25 Aktualizacja danych
  30 kwietnia 2013, godzina 08:25 Aktualizacja danych
  30 kwietnia 2013, godzina 08:24 Aktualizacja danych
  30 kwietnia 2013, godzina 08:24 Aktualizacja danych
  26 października 2012, godzina 11:45 Aktualizacja danych
  26 października 2012, godzina 11:45 Aktualizacja danych
  22 lutego 2012, godzina 10:52 Aktualizacja danych
  22 lutego 2012, godzina 10:51 Aktualizacja danych
  22 lutego 2012, godzina 10:51 Aktualizacja danych
  10 grudnia 2010, godzina 09:09 Aktualizacja danych
  10 grudnia 2010, godzina 09:08 Aktualizacja danych
  10 grudnia 2010, godzina 09:08 Aktualizacja danych
  10 grudnia 2010, godzina 09:07 Aktualizacja danych
  10 grudnia 2010, godzina 08:57 Aktualizacja danych
  27 sierpnia 2010, godzina 14:35 Aktualizacja danych
  24 czerwca 2010, godzina 13:37 Aktualizacja danych
  24 czerwca 2010, godzina 12:51 Aktualizacja danych
  24 czerwca 2010, godzina 11:52 Aktualizacja danych
  16 kwietnia 2007, godzina 11:22 Aktualizacja danych
  16 kwietnia 2007, godzina 10:02 Aktualizacja danych
  22 sierpnia 2005, godzina 14:21 Aktualizacja danych
  13 lipca 2005, godzina 22:06 Aktualizacja danych
  13 lipca 2005, godzina 22:03 Aktualizacja danych
  13 lipca 2005, godzina 22:02 Aktualizacja danych
  13 lipca 2005, godzina 22:01 Aktualizacja danych
  13 lipca 2005, godzina 22:00 Aktualizacja danych
  13 lipca 2005, godzina 21:59 Aktualizacja danych
  13 lipca 2005, godzina 21:45 Aktualizacja danych
  13 lipca 2005, godzina 21:44 Aktualizacja danych
  13 lipca 2005, godzina 21:43 Aktualizacja danych
  13 lipca 2005, godzina 21:41 Aktualizacja danych
  13 lipca 2005, godzina 21:39 Aktualizacja danych
  13 lipca 2005, godzina 21:37 Aktualizacja danych
  13 lipca 2005, godzina 21:36 Aktualizacja danych
  04 kwietnia 2005, godzina 09:49 Aktualizacja danych